Visi Jabatan

VISI header

Untuk menjadi peneraju dalam penyelidikan dan pendidikan patologi di peringkat kebangsaan dan antarabangsa serta sebagai pusat kecemerlangan dalam perkhidmatan diagnostik patologi.