Pengurusan Tertinggi PPUKM

korporat_dekanprofza_800

PROF. DR ZALEHA ABDULLAH MAHDY
Dekan Fakulti Perubatan UKM

 

PROF. DR. AHMAD NAZRUN SHUID
Timbalan Dekan (Siswazah dan Hubungan Antarabangsa)

 

PROF. DR. ROSLINA ABD. MANAP
Timbalan Dekan (Prasiswazah & Alumni)

 

PROF. DR. IMA NIRWANA SOELAIMAN
Timbalan Dekan (Penyelidikan & Inovasi)

 

PROF.DR. ISMAIL BIN MOHD. SAIBOON
Timbalan Dekan/Timbalan Pengarah (Perkhidmatan Klinikal & Sumber Manusia)

 

PROF. DR. SABARUL AFIAN MOKHTAR
Timbalan Dekan/Timbalan Pengarah (Pembangunan)

 

pengurusan_adli

ADLI MUHAMMAD
Ketua Pegawai Operasi

' .