Pengurusan Utama Hospital Canselor Tuanku Muhriz

PROF. DATO’ DR. HANAFIAH HARUNARASHID
Pengarah Hospital Canselor Tuanku Muhriz

 

PROF. DR. ABDUL HALIM ABDUL GAFOR
Timbalan Pengarah (Perkhidmatan Perubatan)

 

PROF. DATO’ DR. RAZMAN JARMIN
Timbalan Pengarah (Perkhidmatan Surgeri)

 

DR. HANITA OTHMAN
Timbalan Pengarah (Perkhidmatan Diagnostik, Farmasi dan Sokongan)

 

ENCIK MURSIDI AHAMAD
Timbalan Pengarah (Pentadbiran)