Language

Bahasa / Languages

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Hospital Canselor Tuanku Muhriz

Pengurusan Utama Hospital Canselor Tuanku Muhriz

PROF. DATO’ DR. HANAFIAH HARUNARASHID
Pengarah Hospital Canselor Tuanku Muhriz

 

PROF. DR. ABDUL HALIM ABDUL GAFOR
Timbalan Pengarah (Perkhidmatan Perubatan)

 

PROF. DATO’ DR. RAZMAN JARMIN
Timbalan Pengarah (Perkhidmatan Surgeri)

 

DR. HANITA OTHMAN
Timbalan Pengarah (Perkhidmatan Diagnostik, Farmasi dan Sokongan)

 

ENCIK MURSIDI AHAMAD
Timbalan Pengarah (Pentadbiran)