Misi, Visi dan Objektif

Misi

Misi perpustakaan adalah untuk memenuhi keperluan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan bagi para pelajar, pensyarah, dan kakitangan Fakulti Perubatan dan untuk menyediakan perkhidmatan maklumat kepada pakar-pakar perubatan dan klinikal di Kampus Kesihatan UKM. Justeru, perpustakaan bertekad untuk menyokong komuniti berasaskan ilmu pengetahuan.

Visi

Perpustakaan Universiti Bertaraf Dunia

Objektif

  • Membina koleksi terunggul dalam bidang perubatan
  • Memberikan perkhidmatan berkualiti berlandaskan teknologi terkini
  • Menyelenggara dan memelihara koleksi sebagai khazanah ilmu yang berkualiti
  • Menyokong usaha UKM untuk melahirkan pelajar cemerlang dalam penggunaan teknologi maklumat
  • menyediakan maklumat kepada pakar perubatan dan klinikal untuk pembangunan masyarakat dan negara.