Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

No. Perkara 
1Personal Data Protection In Malaysia : An Introduction
2Persidangan Pematuhan Akta Perlindungan data Peribadi
3Akta Perlindungan 2010 : Isu-isu Aduan

4Pematuhan Akta Perlindungan Data Peribadi (Akta 709)