Pertukaran Temujanji

Senarai Nombor Sambungan Telefon Di Klinik/Pusat/Unit Untuk Tujuan Pertukaran Temujanji Rawatan Di Klinik-Klinik Pakar PPUKM

NO TELEFON : 03-9145 XXXX (diikuti dengan nombor sambungan berkenaan seperti di bawah untuk sambungan terus ke Klinik berkenaan)
NO TELEFON : 03-9145 5555 (operator PPUKM)
NO TELEFON KECEMASAN : 03-9145 5588 (sambungan terus ke Jabatan Kecemasan)

KLINIK/PUSAT/UNIT NOMBOR SAMBUNGAN
KES BARU ( NEW CASE) TEMUJANJI SUSULAN (FOLLOW/UP) KES TANPA TEMUJANJI (WALK IN)
PERUBATAN 1  7080  7080
PERUBATAN 2  7302  7301 7302
SURGERI  7063  7060/7061 7060/7061
ORTHOPEDIK  7333  7330 7330
PEDIATRIK  7030/7031  7030/7031  7030/7031
OBSTETRIK & GINEKOLOGI 7000  7000/7001  7000/7001
OFTALMOLOGI  7180  7180 7180
OTORINOLARINGOLOGI 7380  7381 7381
WARGA 7626  7626 7626
PSIKIATRI  7362 7361  7361
ENDOSKOPI  7461  7461 7461
MAKSILOFASIAL  5434  7480 5434
NEFROLOGI 7319  7318  7319
RADIOTERAPI DAN ONKOLOGI  7270/7271 7270/7271  7270/7271
PUSAT JAGAAN HARIAN SURGERI  7393 7393  7393
PUSAT JAGAAN HARIAN HEMATOLOGI  7315 7316  7316
Unit MAC (MEDICALLY ASSISTED CONCEPTION) 7013/7014  7013/7014  7013/7014
CHILD DEVELOPMENT CENTRE (CDC)  7055  7055  7055

Pastikan nombor sambungan yang tepat digunakan untuk perkhidmatan yang diperlukan. Terima kasih.