Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Perubatan

Pejabat Am

Profesor Madya Dr. Norlaila Mustafa


Rahizah Ab. Rani @ Ab. Rahim


Mohd Afandi Ismail


Norhayati Ibrahim


Nor Hanis Syazwani Hussin


Siti Mashitah Abdul Razak


Siti Fatehah Yusof


Mohd Shukri Kamarozaen


Norhisyam Rahmat