Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Perubatan

Unit Endokrinologi

Profesor Dr. Nor Azmi Kamaruddin

MBBS(Monash), M.Med(M'sia), DIS(IIU), FACE(USA), AM(Mal)

Ikuti saya di  ResearchGate


Profesor Dr. Norlela Sukor

MD (USM), MMed (UKM), PhD (QLD)


Profesor Madya Dr. Norlaila Mustafa


Profesor Madya Dr. Norasyikin A. Wahab


Dr. Elena Aisha Azizan


Long Kha ChinHartini Mohtar


Amiliyaton Mohd Razali


Noradila Zainuddin


Rabizah Md. Zain