Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Perubatan

Unit Gastroenterologi dan Hepatologi


Profesor Dr. Raja Affendi Raja Ali

MBBChBAO(Hons), MSc, HDip(Clinical teaching)(NUI)MD, MRCPI, MRCP (UK), CCST(RCP Ireland)

Ikuti saya di ResearchGate


Dr. Khairul Najmi Muhammad Nawawi


Dr. Deborah Chew Chia Hsin


Dr. Jeevinesh Naidu Aplanaidu

MB ChB (University of Liverpool), MRCP (UK)