Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Perubatan

Unit Kardiologi

Dr. Hamat Hamdi Che Hassan


Dr. Mohd Shawal Faizal Mohamad


Dr. Shathiskumar A/L Govindaraju


Dr. Patrick Tiau Wei Jyung


Dr. Noor Diyana Mohamad FaroukSalwani Fadzilah Ismail


Afrizah Abu NorHaryanti Alimuddin


Nor Hidayah Omar


Nur Syuhada Hawa Rahmat


Norliza Salleh


Farah Ainina Azeman