Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Perubatan

Unit Neurologi

Profesor Dr. Tan Hui Jan

MD (UKM), MMed (UKM), MRCP (UK), Neurology (Melbourne)

Pakar Epilepsi

Ikuti saya di ResearchGate


Profesor Dato’ Dr. Raymond Azman Ali

MBBS Hons (Monash), Mmed (S’pore), Mmed(M’sia), Md (Monash), FAMM, FRCP (Glasg)

Pakar Epilepsi


Profesor Datin Dr. Norlinah Mohamed Ibrahim

MBBCH, BAO (Ire), BMedSci, MRCP(Ire), Fellowship Movement Disorders (London)

Pakar Movement Disorder and Parkinson's Disease


Profesor Madya Dr. Wan Nur Nafisah Wan Yahya


Profesor Madya Dr. Shahrul Azmin Md. Rani

MBChB (Manchester), MMed (UKM)

Ikuti saya di ResearchGate


Profesor Madya Dr. Rabani Remli


Dr. Hazlina Mahadzir

MB BCh (Ire), MRCP (Ire), DME (Ire)


Dr. Wan Asyraf Wan Zaidi


Dr. Law Zhe Kang


Dr. Khoo Ching Soong


Dr. Ng Chen Fei


Mohd Izhar Ariff


Khairiyah Mohamad


Hamidah Hassan


Siti Zaleha Sahibulddin


Nursyazwana Zolkafli