Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Perubatan

Unit Respiratori

Dr. Andrea Ban Yu-Lin


Profesor Dr. Roslina A. Manap


Dr. Mohamed Faisal Abdul Hamid


Dr. Soo Chun Ian


Pn. Rose Azzlinda Osman


Pn. Norita Idris


Pn. Nur Amani Aris


Pn. Azira Ahmad Kamil