Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Perubatan

Pakar Perunding Nefrologi & Perubatan

Dr. Ruslinda Mustafar

MD(UKM), MMed(UKM)


Profesor Dr. Abdul Halim Abdul Gafor


Profesor Madya Dr. Rozita Mohd

MD (UKM), MMed (UKM)


Dr. Kong Wei Yen

MD (Canada), ABIM Certified Physician & Nephrologist (USA)


Dr. Rizna Abdul Cader

MBChB (Aberdeen), MRCP (UK)


Profesor Madya Dr. Rozita Binti Mohd