Philosophy , Objectives and Goals

Philosophy
Paduan antara Iman kepada Allah yang bermanfaat serta gabungan antara teori dan amal adalah dasar utama bagi perkembangan ilmu, proses pembinaan masyarakat terpelajar dan pembangunan Universiti.

Objectives

 • Untuk menjadi pusat rujukan cemerlang dalam bidang kesihatan dan perubatan di negara dan rantau ini.
 • Untuk menjadi pusat penyelidikan cemerlang dalam bidang kesihatan dan perubatan di negara dan rantau ini.
 • Untuk memberikan perkhidmatan rawatan, pendidikan dan promosi kesihatan kepada penduduk di kawasan Cheras, Ampang dan Hulu Langat hingga ke Semenyih dan Bangi.
 • Untuk menyediakan kemudahan-kemudahan latihan yang komprehensif dan bersepadu kepada pelajar-pelajar prasiswazah dan pascasiswazah Fakulti Perubatan, Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu dan Fakulti Pergigian.
 • Untuk menyediakan latihan dalam sub-bidang tertentu di negara ini.
 • Untuk membekalkan kemudahan dan peralatan yang berkualiti bagi membantu dalam kegiatan penyelidikan dalam bidang perubatan dan kesihatan.
 • Untuk menyediakan kemudahan-kemudahan perubatan dan kesihatan yang moden, canggih dan terkini untuk perawatan kesihatan peringkat primer, sekunder dan tertiari.
 • Untuk menyediakan latihan yang komprehensif dan bersepadu kepada kakitangan bagi memantapkan keupayaan dan kemahiran dalam menjalankan tugas.

Goals

 • Memastikan kakitangan mengikut program latihan yang telah dijadualkan bagi memastikan kakitangan sentiasa kompeten dalam menjalankan tugas.
 • Memastikan segala kemudahan , peralatan dan infrastruktur yang menyokong kepada perawatan pesakit diselenggara dengan sempurna mengikut jadual yang telah ditetapkan.
 • Memastikan kesejahteraan dan keselamatan diselaraskan oleh semua pihak serta dikawal dengan baik.
 • Memastikan perkhidmatan penyajian makanan kepada pesakit sentiasa mencukupi dan dibekalkan dalam masa yang telah dijadualkan serta pendispensian makanan yang tepat.
 • Memastikan perkhidmatan sokongan klinikal seperti pemulihan perubatan, kawalan infeksi, endoskopi, radioterapi & onkologi diberikan kepada pesakit yang dirujuk kepada unit berkenaan dalam tempoh yang telah ditetapkan.
 • Memastikan semua urusan pentadbiran seperti sumber manusia, kewangan, pentadbiran am, kualiti serta khidmat pelanggan dan perhubungan awam mengimplementasikan tanggungjawab dan peranan dengan baik bagi menyokong pengurusan perkhidmatan rawatan kepada pesakit.