MISI VISI DAN OBJEKTIF

OBJEKTIF

Memberikan perkhidmatan
kepakaran  perawatan kanser
secara  radikal dan paliatif kepada
semua pesakit kanser yang
dirujuk dan berdaftar dengan
PPUKM menyediakan kemudahan  perawatan kanser yang
moden dan canggih
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

MISI

Jabatan Radioterapi dan  Onkologi beriltizam untuk  memberikan perawatan  kanser secara kuriatif dan  paliatif yang optimal,  profesional dan kos efektif.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OBJEKTIF KUALITI JABATAN

*80% pemberian rawatan  radioterapi kepada pesakit  dalam masa 2 minggu  selepas tarikh simulasi
* 80% pemberian rawatan  kimoterapi kepada pesakit  dalam masa 2 minggu  selepas tarikh temujanji  rawatan.