MISI VISI DAN OBJEKTIF

OBJEKTIF

Memberikan perkhidmatan kepakaran  perawatan kanser

secara  radikal dan paliatif kepada semua pesakit kanser yang

dirujuk dan berdaftar dengan PPUKM menyediakan kemudahan  perawatan kanser yang moden dan canggih

Jabatan Radioterapi dan  Onkologi beriltizam untuk  memberikan

perawatan  kanser secara kuriatif dan  paliatif yang optimal,  profesional

dan kos efektif.

OBJEKTIF KUALITI JABATAN

*80% pemberian rawatan  radioterapi kepada pesakit  dalam masa 2 minggu  selepas tarikh simulasi

* 80% pemberian rawatan  kimoterapi kepada pesakit  dalam masa 2 minggu  selepas tarikh temujanji  rawatan.