Language

Bahasa / Languages

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Hospital Canselor Tuanku Muhriz

Lokasi dan Waktu Operasi Klinik

No. Klinik & Kepakaran Lokasi Waktu Operasi
 1

Klinik Perubatan 1

 • RESPIRATORI
 • GASTRO
 • DERMATOLOGI
 • INFECTIOUS DISEASE
 • KARDIOTORASIK
 • KARDIOLOGI
 • RESPIRATORI
 • DERMATOLOGI
 • INR
Tingkat G 8.00 am – 5.00 pm
 2

Klinik Perubatan 2

 • NEUROLOGY
 • ENDOCRINE
 • HEMATO
 • RHEMATO
 • NEUROLOGY
 • OBESITY
 • KAUNSELING DIABETIK
Tingkat G 8.00 am – 5.00 pm
 3

Klinik Pediatrik

SURGERY,
ENDOCRINE,
SPINAL BIFIDA
RESPIRATORY
IMMUNOLOGI
GENERAL
NEUROLOGY,
DIET,
ONCOLOGY
SPECIAL CARE NURSERY (SCN)
CARDIOLOGY
NEFROLOGY
GENETIK
DIABETIS
OBESITY

 Tingkat G  8.00 am – 5.00 pm
 4

Klinik Surgeri

 1. UROLOGI
 2. COLORECTAL
 3. NEUROSURGERY
 4. VASCULAR
 5. HEPATOBILIARI
 6. PLASTIK SURGERY
 7. ENDOCRINE & BREAST
 8. NEUROSURGERY
 9. ENDOCRINE
 10. STOMA AND BREAST
 Tingkat G   8.00 am – 5.00 pm
 5

Klinik Ortopedik

SPINAL
TRAUMA
ARTHRO
SCOLIOSIS
SPORTS (GENERAL)
HAND (GENERAL)
PEADS (GENERAL)
ONKOLOGI ORTOPEDIK
REHAB (ADULTS & PEADS)

  Tingkat G   8.00 am – 5.00 pm
 6  Klinik Radiologi   Tingkat G   8.00 am – 5.00 pm
 7  Klinik O&G   Tingkat G   8.00 am – 5.00 pm
 8  Pusat Perkembangan Kanak-Kanak (CDC)   Tingkat G 8.00 am

– 5.00 pm

 9  Pusat Jagaan Harian Perubatan   Tingkat G 8.00 am – 5.00 pm
 10

Pusat Endoskopi

COLORECTAL
GASTRO
HEPATOBILARY
VASCULAR
ESOPHAGEAL
BRONCOSCOPY
COLORECTAL
ENB
GASTRO
EUS
EAUS
ENOMETRY
UPPER GI

 Tingkat 1 8.00 am – 5.00 pm
 11

Poliklinik Warga

 Tingkat 1 8.00 am – 5.00 pm
12

Klinik Oftalmologi

 Tingkat 1 8.00 am – 5.00 pm
 13

Klinik Otorinolaringologi (ENT)

 Tingkat 1 8.00 am – 5.00 pm
 14  Klinik Psikiatri  Tingkat 1 8.00 am – 5.00 pm
 15  Klinik Nefrologi & SLE  Tingkat G 8.00 am – 5.00 pm
 16  Klinik Bedah Mulut & Maksilofasial  Tingkat 1 8.00 am – 5.00 pm
 17  Unit Psikiatri Kanak-Kanak Dan Remaja  Tingkat 1 8.00 am – 5.00 pm
 18  Pusat Jagaan Harian Onkologi  Tingkat 1 8.00 am – 5.00 pm
 19 Klinik Radioterapi & Onkologi Tingkat 1 8.00 am – 5.00 pm
 20 Pusat Kemasukan Pesakit Obstetrik & Ginekologi (PAC) Tingkat G 8.00 am – 5.00 pm
 21 Pusat Jagaan Surgeri Tingkat 2 8.00 am – 5.00 pm
 22 Pusat Jagaan Harian O&G Tingkat 1 8.00 am – 5.00 pm
23 Pusat Reproduktif dan Infertiliti Tingkat G 8.00 am – 5.00 pm