Senarai Penerbitan

Bil.TajukSumberPautan
1Panduan Singkatan Terma Perubatan PPUKMJabatan Maklumat Kesihatan Baca
2Buku Panduan Prasiswazah FPERSekretariat Prasiswazah dan Alumni Baca
3Garis Panduan SiswazahSekretariat Siswazah dan Hubungan Antarabangsa Baca
4Garis Panduan Tesis/Disertasi

Garis Panduan Pengendalian Peperiksaan Lisan Tesis/Disertasi
Sekretariat Siswazah dan Hubungan Antarabangsa Baca
5Garis Panduan Aktiviti PelajarHal Ehwal Siswa dan Alumni PPUKM Baca