Ijazah Sarjanamuda Kejururawatan

praconvo1

Penerangan Kursus

Ini merupakan kursus asas kejururawatan untuk menyediakan jururawat tahap pertama yang mampu member tanggungjawab dalam kejururawatan klinikal tahap tinggi, dan pada masa yang sama cuba meningkatkan kualiti perkhidmatan melalui penyelidikan dan pembangunan lanjutan dalam bidang kejururawatan.

Ia merupakan kursus 4 tahun yang merangkumi semua kursus-kursus yang diajar di dalam program Diploma termasuk rawatan perubatan mendalam, dan sains social, kemanusiaan, penyelidikan kejururawatan, kesihatan umum dan masyarakat, dan sains pengurusan. Kerja kursus tambahan ini akan meningkatkan pembangunan profesional dan akan menyediakan mereka untuk practice yang lebih meluas, lebih memahami tentang isu-isu budaya, politik, ekonomi, dan social, mempunyai kapasiti lebih untuk mengikut perubahan dan untuk bekerjasama di antara kumpulan disiplin berlainan dan juga untuk mengintegrasi kemahiran klinikal dengan pengetahuan sumber-sumber masyarakat.

Kursus Sarjana Muda Kejururawatan menawarkan nilai kredit yang lebih tinggi dalam pendidikan liberal dalam bentuk falsafah dan teori-teori kejururawatan, sosiologi perubatan, isu-isu etika dan medikolegal, pendekatan yang lebih intensif terhadap pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah, kemahiran untuk menganalisa dan berkomunikasi data, pendidikan dan kaunseling pesakit. Yang lebih penting adalah pembangunan kemahiran-kemahiran komunikasi dan menjadi ketua, kemahiran pendidikan pesakit, dan kemahiran penilaian pesakit, perancangan dan penilaian jagaan termasuk pembangunan pathways kritikal yang mana ia amat penting dalam senario klinikal sekarang.

STRUKTUR KURSUS

TAHUN 1

Semester 1

FFFJ1012 Health & Health Promotion
FFFJ1314 Anatomy, Physiology and Biochemistry I
FFFJ1214 Foundation of Nursing Practice I
FFFJ1413 Foundation of Nursing Practice II
FFFJ1113 Microbiology, Parasitology and Immunology

LMCW2173 Hubungan Etnik
LMCE1012 Academic Communication I

Semester 2

FFFJ1222 Basic Communication and Introduction to Ethics
FFFJ1324 Anatomy, Physiology and Biochemistry II
FFFJ1224 Adult Nursing I
FFFJ1622 Sociology
FFFJ1424 Principles of Pharmacology

LMCW1022 Asas Keusahawanan dan Inovasi
(Pelaksanaan aktiviti/projek di peringkat fakulti/kolej/persatuan)

TAHUN 2

Semester 1

FFFJ2014 Adult Nursing II
FFFJ2114 Anatomy, Physiology and Biochemistry III
FFFJ2314 Adult Nursing III
FFFJ2414 Community Health Nursing

LMCW2163 Tamadun Islam & Tamadun Asia
LMCE2032 Workplace Communication for Nurses
LMCW2922 Kemahiran Insaniah

Semester 2

FFFJ2123 Principles of Nutrition
FFFJ2124 Adult Nursing IV
FFFJ2224 Adult Nursing V
FFFJ2423 Primary Health Care
FFFJ2622 Developmental Psychology

TAHUN 3

Semester 1

FFFJ3014 Critical Care Module
FFFJ3114 Home Care Module
FFFJ3214 Mental Health Module
FFFJ3313 Understanding Nursing Theories
FFFJ3713 Nursing Informatics

LMCE3031 Professional Written Communication

Semester 2

FFFJ3024 Paediatric Module
FFFJ3124 Obstetrics & Gynecology Module
FFFJ3324 Oncology Module
FFFJ3823 Professional Relationship in Nursing Practice
Elective I (Non-Nursing) – 3 credits

TAHUN 4

Semester 1

FFFJ4714 Basic Statistics & Research Methods
FFFJ4612 Medical Sociology
FFFJ4814 Management in Nursing Practice
FFFJ4613 Patient Education
Elective II (Nursing)
FFFJ4114 Paediatric Nursing
FFFJ4214 Critical Care Nursing
FFFJ4314 Mental Health Nursing
FFFJ4414 Renal Nursing
FFFJ4514 Orthopaedic Nursing
FFFJ4914 Community Health Nursing

Semester 2

FFFJ4122 Ethics and Medicolegal Aspects in Nursing
FFFJ4724 Research Project
FFFJ4124 Gerontology Module
FFFJ4423 Nursing Management Practicum

SYARAT KEMASUKAN

Syarat-syarat Kemasukan

KLIK untuk syarat kemasukan

YURAN

RM9,200 (8 Semester)

MAKLUMAT BERHUBUNG

Maklumat Untuk Dihubungi

Tahun 1 hingga 4 – Puan Rumaizam Mohd Noor (03-9145 5030)