Borang Penyelidikan

surat makluman statistik 2017 (1)Borang perundingan statistik 2017 (1)Semua dokumen-dokumen permohonan hendaklah di emel kepada rohaida@ppukm.ukm.edu.my mengikut format yang ditetapkan di dalam Garis Panduan Permohonan Kelulusan Menjalankan Penyelidikan di UKM.

 

 BORANG PERMOHONAN PENYELIDIKAN

CONTOH FORMAT PENGHANTARAN DOKUMEN SECARA SOFTCOPY

BORANG PENYEWAAN IVC DARI UNIT SUMBER HAIWAN MAKMAL, UKM

PERKHIDMATAN PERUNDINGAN PENYELIDIKAN STATISTIK

SENARAI SEMAK

GARIS PANDUAN

CARTA ALIR