Borang Penyelidikan

Semua dokumen-dokumen permohonan hendaklah di hantar kepada Puan Nurazilah Binti Mohamed Sallehulldin di emel intuiti_2011@yahoo.com mengikut format yang ditetapkan di dalam Garis Panduan Permohonan Kelulusan Menjalankan Penyelidikan di UKM.

 

 BORANG PERMOHONAN PENYELIDIKAN

CONTOH FORMAT PENGHANTARAN DOKUMEN SECARA SOFTCOPY

BORANG PENYEWAAN IVC DARI UNIT SUMBER HAIWAN MAKMAL, UKM

SENARAI SEMAK

GARIS PANDUAN

CARTA ALIR