Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Hospital Canselor Tuanku Muhriz UKM (HCTM)

2016

ANNOUNCEMENT – Patient Medical Record Management Briefing No. 3

File Management Unit, Department of Health Information HCTM PPUKM woulf like to inform that they will be holding a briefing on Patient Medical Records Management.

Invitation to Researcher’s Lectures

In conjunction with the 18th Medical and Health Research Week, Researcher’s Lectures  will be held as follows : Lecture by : Hon. Professor Datin Dr. Norlinah

PROGRAMME : Health Talk ” Love Your Bones “

Health Talk Programme ” Love Your Bones ” was carried out on 4 August 2016, 10:00 am at Sudut Informasi Perkhidmatan Kesihatan, Main Lobby HCTM

Font Resize
Contrast