Arkib

PEKELILING – PENETAPAN DAN KADAR CAJ PERKHIDMATAN RAWATAN HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, PUSAT PERUBATAN UKM

Pekeliling Kewangan Bil. 9/2017 – PENETAPAN DAN KADAR CAJ PERKHIDMATAN RAWATAN HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, PUSAT PERUBATAN UKM Surat Pekeliling

PEKELILING – Kadar Caj wad, Kadar Caj Perkhidmatan dan Perawatan Di Dewan Kelahiran Jabatan Obstetrik & Ginekologi Serta Jabatan Perkhidmatan Pemulihan Perubatan, HCTM, PPUKM

MUAT TURUN: PEKELILING KEWANGAN – BIL.2/2017 – Kadar caj wad, perkhidmatan dan perawatan. Pertanyaan lanjut mengenai pekeliling ini, sila hubungi

PEKELILING- Kadar Caj Pakej Bersalin dan Kadar Deposit Kemasukan Wad Bagi Pesakit Bukan Warganegara

Muat Turun: PEKELILING KEWANGAN BIL.20/2016 Pertanyaan lanjut mengenai pekeliling ini, sila hubungi Unit Hasil Pesakit di talian 03-9145 5244 /

' .