Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Hospital Canselor Tuanku Muhriz UKM (HCTM)

Pekeliling

PEKELILING – PENETAPAN DAN KADAR CAJ PERKHIDMATAN RAWATAN HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, PUSAT PERUBATAN UKM

Pekeliling Kewangan Bil. 9/2017 – PENETAPAN DAN KADAR CAJ PERKHIDMATAN RAWATAN HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, PUSAT PERUBATAN UKM Surat Pekeliling Kadar Caj Perkhidmatan

PEKELILING – Kadar Caj wad, Kadar Caj Perkhidmatan dan Perawatan Di Dewan Kelahiran Jabatan Obstetrik & Ginekologi Serta Jabatan Perkhidmatan Pemulihan Perubatan, HCTM, PPUKM

MUAT TURUN: PEKELILING KEWANGAN – BIL.2/2017 – Kadar caj wad, perkhidmatan dan perawatan. Pertanyaan lanjut mengenai pekeliling ini, sila hubungi Unit Hasil Pesakit di talian

PEKELILING- Kadar Caj Pakej Bersalin dan Kadar Deposit Kemasukan Wad Bagi Pesakit Bukan Warganegara

Muat Turun: PEKELILING KEWANGAN BIL.20/2016 Pertanyaan lanjut mengenai pekeliling ini, sila hubungi Unit Hasil Pesakit di talian 03-9145 5244 / 5248 / 5232 / 5234.

Font Resize
Contrast