Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Hospital Canselor Tuanku Muhriz UKM (HCTM)

Perlantikan

TAHNIAH – PROF. DR. ISMAIL MOHD SAIBOON TIMBALAN DEKAN/TIMBALAN PENGARAH (PERKHIDMATAN KLINIKAL DAN SUMBER MANUSIA) PPUKM

Tahniah diucapkan kepada Prof. Dr. Ismail Mohd Saiboon Timbalan Dekan / Timbalan Pengarah (Perkhidmatan Klinikal dan Sumber Manusia) PPUKM telah dilantik sebagai Presiden Malaysian Society

PEMAKLUMAN – Pelantikan Timbalan Dekan (Siswazah dan Hubungan Antarabangsa)

Adalah dimaklumkan bahawa YBhg. Prof. Dr. Ahmad Nazrun Shuid dilantik sebagai Timbalan Dekan (Siswazah & Hubungan Antarabangsa) Pusat Perubatan UKM berkuatkuasa mulai 1 April 2017.

Pemakluman – Pelantikan Timbalan Dekan/Timbalan Pengarah (Pembangunan)

Adalah dimaklumkan bahawa YBhg. Prof. Dr. Sabarul Afian Mokhtar dilantik sebagai Timbalan Dekan/Timbalan Pengarah (Pembangunan) Pusat Perubatan UKM berkuatkuasa mulai 15 Mac 2017 hingga 14

PEMAKLUMAN – Pelantikan Sebagai Ketua Pusat Perkhidmatan Endoskopi

Tahniah diucapkan kepada Dr. Ngiu Chai Soon di atas perlantikan sebagai Ketua Pusat Perkhidmatan Endoskopi yang baru untuk tempoh selama tiga (3) tahun mulai 18

PEMAKLUMAN – Pelantikan Ketua Jabatan Pengurusan Bangunan

Adalah dimaklumkan bahawa Encik Razali Sabuddin telah dilantik sebagai Ketua Jabatan Pengurusan Bangunan yang beru bermula 12 September 2016 menggantikan Encik Mohamad Zahari Mustam yang

Font Resize
Contrast